Anders Broholm

Byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune

Hvem er Anders Broholm?

13. januar 2018

Jeg er 33 år og bor i Frederikshavn midtby. Jeg er uddannet cand.mag. i Samfundsfag og Historie fra Aalborg Universitet. Jeg har siden 2009 været ansat som gymnasielærerlærer ved Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus, hvor jeg underviserer i Samfundsfag, Innovation og Historie. For tiden læser jeg en master i gymnasiepædagogik og ledelse på Syddansk Universitet. 

Jeg er opvokset på mine forældres gård nær Gærum ved Frederikshavn, hvor de har drevet landbrug. I dag har de overdraget gården til min søster og svoger, mens de selv bor i Skagen. Jeg er opdraget med, at hårdt arbejde skaber resultater, og at sammenhold i lokalsamfundet gør os stærkere. Det er vigtige værdier for mig - også i det politiske arbejde. 

Min skolegang havde jeg på den lokale folkeskole, hvor jeg i år 2000 afsluttede 9. klasse.
I folkeskolen var jeg bl.a. formand for Elevrådet og meget engageret i ungdomslivet i byen og var derfor med til at starte et ungdoms-værested op. Herefter gik turen til Frederikshavn Gymnasium, hvor jeg i 2003 blev sproglig student med samfundsfag og tysk på højniveau.

Som de fleste andre har jeg aftjent min værnepligt. De fire måneder foregik på Aalborg Kaserne i Hvorup. Det var en stor oplevelse og noget jeg bestemt ikke ville være foruden.

Det meste af min fritid går med politik, som medlem af Byrådet. Det har givet mig nogle uundværlige erfaringer inden for politik og har vist mig, at det betaler sig at kæmpe for sin sag. Når den ikke lige står på politik bruger jeg gerne tiden på venner, musik eller en god film. 

Jeg er medlem af Venstre fordi jeg deler partiets grundsyn. Begreber som frihed, tillid og ansvar er for mig helt grundlæggende.

Jeg mener, at samfundet skal give den enkelte frihed til at leve sit eget liv og samtidig udvise tillid til det enkelte menneske. For mig er det også essentielt, at vores samfund bygger på, at vi alle tager ansvar for de fælles opgaver og ansvar for vores eget liv.
Når det er sagt, så er det også vigtigt for mig, at de der ikke er i stand til at klare sig selv får den nødvendige hjælp.

Så ansvar til de, der kan klare sig selv og omsorg for de der ikke kan.
Det er mine grundlæggende værdier og derfor er jeg medlem af Venstre!

Jeg blev medlem af Venstre i 1998. I første omgang var jeg aktiv i Venstres Ungdom (VU), hvor jeg bl.a. har været formand for VU i Frederikshavn, formand for VU Nordjylland amt og formand for VU?s landskursusudvalg. Samtidig var jeg aktiv i en række forskellige Venstre bestyrelser på lokalt og amtsplan.

2005 blev året hvor jeg for første gang blev folkevalgt for Venstre. Jeg blev valgt i Frederikshavn Byråd og det nordjyske Regionsråd. Ved valget i 2009 valgte jeg kun at genopstille til byrådet, hvor jeg efter valget blev gruppeformand for venstres byrådsgruppe og formand for sundhedsudvalget.
Jeg har været folketingskandidat først i Frederikshavn Kredsen og ved valget i 2015 i Brønderslev Kredsen. Trods gode valg med høje personlige stemmetal (5693 i 2015) så er det ikke lykkedes at få en plads. Jeg er 1. suppleant for de nordjyske Venstre MF'ere og genopstiller ikke til Folketinget. 

I Byrådet i Frederikshavn Kommune er jeg Kultur- og fritidsudvalgsformand, gruppeformand for Venstre og næstformand i Økonomiudvalget.