Anders Broholm

Byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune

Politisk erfaring

Her kan du læse om mit politiske virke, dvs. de poster mv. jeg har og har haft! 

Byrådet

Medlem af Frederikshavn Byråd (2018-2021)

1414 personlige stemmer ved valget 

 • Formand for Kultur- og fritidsudvalget
 • Gruppeformand for Venstre
 • Næstformand i Økonomiudvalget
 • Medlem af folkeoplysningsudvalget

Medlem af Frederikshavn Byråd (2014-2017)

1730 personlige stemmer ved valget

 • Formand for Sundhedsudvalget
 • Næstformand i Børne- og ungdomsudvalget (2016-2017)
 • Medlem af Teknisk udvalg (2015-2016)
 • Næstformand i Venstres Byrådsgruppe
 • Bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Havn
 • Næstformand Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland. 
 • Bestyrelsesmedlem i Frivilligt Center Frederikshavn Kommune

Medlem af Frederikshavn Byråd (2010-2013)

1347 personlige stemmer ved valget

 • Gruppeformand for Venstre
 • Formand for sundhedsudvalget
 • Medlem af Børne og ungdomsudvalget
 • Formand for Ungdomsskolens bestyrelse
 • Medlem af distriktsudvalget
 • Medlem af Frederikshavn Erhvervsforenings repræsentantsskab
 • Medlem af bestyrelsen for Hospice Vendsyssel
 • Medlem af bestyrelsen for KamillianerGaarden (Hospice Aalborg)
 • Medlem af bestyrelsen for fonden Skagen helse
 • Stedfortræder i KKR Nordjylland
 • Stedfortræder i KL's repræsentantsskab

Medlem af Frederikshavn byråd (2006-2009)

253 personlige stemmer ved valget

 • Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
 • Medlem af Sundhedsudvalget
 • Næstformand i Ungdomsskolens bestyrelse
 • Medlem af Ungdommens uddannelsesvejledning Vendsyssel


Folketinget

1. suppleant til Folketinget for Venstre i Nordjyllands storkreds 

 • Personlige stemmer ved valget 2015: 5693
 • Personlige stemmer ved valget 2011: 5778
 • Personlige stemmer ved valget 2007: 3758 
 • Midlertidigt folketingsmedlem af 3 omgange (31/10-14/11 2008; 1/4-30/4 2008; 22/1-28/1 2008).


Regionsrådet

Medlem af Nordjyllands regionsråd, 2115 personlige stemmer (2006-2009) 

 • Formand for "Rådgivende udvalg for Folkesundhed og Praksis" i Region Nordjylland (2009)
 • Medlem af rådgivende udvalg vedr. kvalitet og forskning.
 • Medlem af studierådet for sygeplejeskeuddannelse Vendsyssel, SundhedsCVU (2007)
 • Medlem af bestyrelse og forretningsudvalg for Hospice Vendsyssel (2007-2009)
 • Medlem af styregruppen vedr. sundhedsaftale for Læsø Kommune
 • Medlem af bestyrelsen for sundhedsstjeneste forskning
 • Medlem af den politiske styregruppe vedr. Ph.D. projekt om ulighed i sundhed


Venstres organisation 

Medlem af Venstre siden 1998

 • Bestyrelsesmedlem i Frederikshavn Venstre Vælgerforening (2016- )
 • Bestyrelsesmedlem i Venstre Frederikshavn kommune (2001-2003)
 • Bestyrelsesmedlem i Frederikshavner kredsen, Venstre (2002-2003)
 • Bestyrelses medlem i Gærum/Kilden Venstre Vælgerforening (2002-2003)
 • Medlem af Venstres amtsbestyrelse (2003-2006)
 • Medlem af Venstres regionsbestyrelse (2004-2005)


Venstres Ungdom 

Medlem af VU siden 1998

 • Amtsbestyrelsesmedlem VU Nordjylland (2001-2003)
 • Bestyrelsesmedlem VU Frederikshavn (2001-2002 & 2005-2006 & 2013-2015)
 • Formand VU Frederikshavn (2002-2003)
 • Bestyrelsesmedlem VU Aalborg (2003-2004)
 • Amtsformand VU Nordjylland (2003-2005)
 • Medlem af VU's aktivitets- og kampagne udvalg (2003-2004)
 • Landsstyrelsesmedlem i VU (2004-2006)
 • Medlem af VU's udviklingsudvalg (2004-2005)
 • Formand for VU's strukturudvalg (2005-2006)
 • Formand for VU's kursusudvalg (2005-2006)
 • Medlem af VU's forretningsudvalg (2005-2006)
 • Regionsrådskandidat for VU Nordjylland (2005)